Naše nabídka

Individuální koučování

Máte své sny a chuť si je plnit? Díky koučování můžete snáze a rychleji najít cestu ke svým cílům. Jen na vás záleží, na jakou úroveň svůj život chcete posunout. Můžete se stát lepším v čemkoliv, po čem toužíte. Nemusíte na to být sami. Společně to dáme! 

Chcete zažít koučování, udělat si svůj názor? Je tu 30ti minutová bezplatná ukázka

Jak to funguje

Individuální setkání nyní nejčastěji probíhají formou telefonického rozhovoru nebo jako konzultace přes zoom/skype. Neztrácíte tedy čas cestováním a můžete se připojit z jakéhokoli místa, kde je vám příjemně a kde máte prostor být sami a soustředit se. Na koučování je dobré si vyhradit čas i s případnou rezervou cca 10-15min, necítíte se tak pod tlakem a máte z něho větší užitek. Vhodný termín a čas vybíráme vždy po společné domluvě.

Při první úvodní hodině si vzájemně upřesníme, o čem je koučování, jak probíhá a jaké jsou jeho možnosti. Zároveň si ujasníme, v jaké oblasti se chcete posunout, co je pro vás klíčové téma v životě, na co se chcete zaměřit a co rozvinout. K tomu je potřeba maximální otevřenost, důvěra a upřímnost na obou stranách. Vždy vycházíme z toho, co můžete ovlivnit, změnit či upravit ve vašem životě tak, abyste se v něm cítili lépe.

Pokud zjistíme, že si vzájemně vyhovujeme, domluvíme se na pravidelném setkávání, zpravidla po dobu 3-6 měsíců. Schůzky probíhají obvykle 1x týdně, někdy jednou za dva týdny v závislosti na tématu, akutnosti situace a vašem záměru. Pravidlem bývá také možnost sdílení v podobě krátkých telefonátů či mailů v době mezi jednotlivými setkáními. Kouč se tak stává osobním průvodcem na vaší cestě.


Mental fitness

Pokud jste fyzicky v pořádku, můžete bez potíží stoupat i do strmých kopců. Pokud jste duševně v pořádku, zvládnete i velké životní výzvy bez psychického stresu nebo jiných negativních emocí. Posilování pozitivní inteligence a pozitivních mentálních svalů našeho mozku je cestou k větší vyrovnanosti, výkonnosti a životní spokojenosti. Získáváte větší vnitřní sílu, jistotu, odvahu, rozhodnost a odhodlání pouštět se i do náročných výzev.

Jak na to?

Klíčem k duševní zdatnosti je oslabení tzv. vnitřních sabotérů (negativních vzorců a omezujících přesvědčení). Naši sabotéři generují veškerou "negativitu" tím, jak reagují na výzvy. Negativní emoce jako stres, úzkost, pochybnosti o sobě, frustrace, lítost, pocit hanby, viny či pocit neštěstí vypovídají o tom, že náš život ovládají právě sabotéři. Celkem rozeznáváme 9 typů sabotérů, patří mezi ně např. "soudce", "kontrolor", "vyhýbač", "oběť", "puntičkář" a další.

Oproti tomu je tu zdroj naší vnitřní moudrosti, který je potřeba posílit. Každý z nás má v sobě svého "mudrce". Mudrc sídlí v jiné oblasti našeho mozku a dokáže se s výzvami vypořádat tak, že aktivuje naši vnitřní sílu a moudrost. Mudrc vytváří pozitivní emoce jako je zvídavost, empatie, kreativita, klid a přesně mířená akce. Díky tomu dokážeme podávat lepší výkony a cítíme se v životě šťastnější a spokojenější.

Společně se proto zaměříme na nacházení cest a způsobů, jak:

  1. posilovat své PQ svaly

  2. poznat a oslabit své sabotéry

  3. posílit mudrce

Vytvoříte si nové návyky, kterými nahradíte stará omezující přesvědčení. Naučíte se, jak snadno a hravě toto vše aplikovat ve svém životě. Pocítíte úlevu a uvolnění. Váš život získá nový rozměr. Začít můžete tím, že zjistíte, jak jste na tom se svými sabotéry a kteří z nich vás nejvíce ovlivňují. 

Test sabotérů můžete ZDARMA absolvovat ZDE, vyplnění zabere cca 20 min vašeho času.


Skupinová online setkání

Velmi rádi vytváříme příležitosti k vzájemnému setkávání se, poznávání a obohacování. Současná doba teď příliš nenahrává osobním setkáním, proto u nás zatím vyhrává online prostředí.

V rámci našich živých online setkání se můžete těšit na různorodá témata osobního rozvoje, setkání s podobně naladěnými lidmi z různých koutů republiky, vzájemnou inspiraci a obohacení o netradiční úhly pohledu.

Můžete očekávat společnost koučů a lidí, kteří chtějí být tvůrci svých životů i za neustále se měnících okolností. Díky online prostředí se můžete potkat s lidmi, se kterými se běžně nesetkáte.