Řekli o nás...

"Coaching je pro mě jako rychlík na cestě k osobnímu růstu. Změnil mi úhel pohledu a místo problémů začínám vidět příležitosti k růstu. To mi umožňuje zmírnit trápení, které jsem v životě zažíval. Nyní se zaměřuji při řešení úkolů i na způsob provedení, tedy průběžné zdokonalování, mistrovství a zohledňuji i sebe, tak ať je mi řešení příjemné. Dokáži odložit dokončení, neboť díky systematické práci vím, že se k úkolu vrátím.

Coaching mi také velmi nečekaně umožnil najít naplnění i v práci v akademické sféře na VŠB-TUO, dále pak dodal lehkost a trpělivost při přípravě na podnikání v milované oblasti - sdílení cesty k uzdravení pomocí aktivace přirozených schopností naší psychiky a těla. Díky koučování s Katkou mám více radosti na mé cestě za profesurou."

Petr K., docent a předseda Akademického senátu (Fakulta stavební VŠB-TUO)

"Pro koučování jsem se rozhodla ve chvíli, kdy jsem byla ochotna být k sobě upřímná a dovolila jsem si říkat věci nahlas. Byla to ta chvíle, kdy mi začalo záležet na sobě a konečně jsem začala být sama sobě prioritou. Pro mě je to o postupném nalézání sebe sama, i přes všechny ty vnitřní bolesti a kolikrát i odhodlání jít na "holou kost", být k sobě pravdivá. Jak se postupně dostávám více k sobě a jsem ochotná na sobě pracovat, jsem schopna opravdu vyladit vztahy s mými blízkými. 

Zároveň je pro mě koučování velice přínosné i v profesním životě. Je prostředkem k získání sebevědomí, rovnováhy a vytyčení jasných cílů a hlavně cest, jak jich dosáhnout. S Péťou se mi spolupracuje báječně. Je racionální i velice vtipná žena, co Vám umožní a pomůže otevřít nejen Vaši mysl, ale hlavně srdce. Společně odkrýváme nové cesty a poznatky, nebo jen oprášíme to, co už tam dávno bylo."

Lenka G., realitní makléř a právník

"Koučování je pro mě prostředek / metoda k seberozvoji a k tomu tvořit si život podle vlastních představ. Líbí se mi, že mi nikdo neříká, co mám dělat, ale s pomocí kouče sama hledám své vlastní řešení. Pro koučování jsem se rozhodla, protože jsem se potřebovala ve svém životě pohnout dál a nevěděla jsem, jakou cestou se vydat. Potřebovala jsem pomoct s rozjezdem podnikání a později i s náročnou životní situací. Můj život se od té doby změnil zásadním způsobem. Našla jsem sama sebe, svou hodnotu, své směřování a vlastní cestu. 

Hned po první hodině s Peťou mi bylo jasné, že energie mezi námi proudí přesně tak, jak má. Jako koučka je empatická a citlivá, dokáže z mého vyprávění pochopit, co právě potřebuji a provést mě všemi úskalími na mé životní cestě. Zároveň je velký profesionál, který mi dává tolik podpory a výzev, kolik zrovna potřebuji. Koučování mi pomáhá odkrývat staré vzorce a pracovat na nich, dosahovat svých cílů a tvořit si život podle vlastních představ. Pomáhá mi zpracovat minulost, žít přítomností a těšit se na budoucnost."

Hanka M., novinářka a koučka

"Můj původní dojem byl takový, že koučovat se nechávají pouze lidé na vysokých pracovních pozicích. Tedy jen ti, kteří dělají "něco velkého". Omyl. V koučování jsem se našla hned po první ochutnávce. Je to pro každého, kdo se chce v životě posunout. U mě byla na začátku představa posunout se v pracovní oblasti. Byla jsem zaměstnaná v kanceláři, kde jsem ale nebyla sama sebou. Za tu dobu, co si koučink dopřávám, jsem našla nejen novou práci, ale hlavně samu sebe. Našla jsem svou životní spokojenost a také práci/poslání, které mi dává smysl a baví mě. A to je nejvíc. Na koučování mě nejvíc naplňuje ten bezpečný, přijímající prostor bez hodnocení, který Peťa vytváří. V tom se následně otevírají i hluboce uložená témata, která potřebují vyjít na světlo a uzdravit. Stačilo chtít, mít cíl a děly se zázraky..."

Vendula K., OSVČ

"Raketové tempo získala má mise do nitra ve chvíli, kdy jsem začala být koučovaná Katkou. Byla jsem překvapena, jakou vnitřní změnou jsem prošla. Ve svém životě prožívám více radosti. Dovoluji si ji prožívat. Užívám si žít. Jaký to rozdíl od přístupu, ve kterém jsem vyrůstala, že na blbosti jako například užívat si nabídek života není čas... Najednou mám dostatek času na to co je pro mě podstatné. Nejsem semletá množstvím toho, co musím. Je to radostný pocit sednout si ráno, napsat si co mi ten den nabízí za možnosti. Vyberu si to podstatné, zaměřím se na to, začnu tím důležitým. Mám pocit hojnosti. Naše tři děti mi dobře zrcadlí moje chování. Postupně přepisuji staré vzorce chování."

Nika K., fyzioterapeut se soukromou praxí

"Jsem máma tří dětí, jsem aktivní ve své profesi a ráda žiji velmi dynamickým způsobem života. Někdy až tak dynamickým, že se sama sobě ztrácím a přes přehlcenost a každodenní stresy přestávám vidět a vnímat, co je pro mne a můj život opravdu důležité. Katka mi moc pomohla uvědomit si, jak moc je potřebné věnovat čas své osobní vizi a pokud něco opravdu vnitřně potřebuji, vždy existuje cesta, kudy je možné se za svým cílem vydat. 

Koučování s Katkou je velmi obohacující, uklidíte si v sobě, nahlédnete nefunkční vzorce a najdete nové způsoby fungování. Velmi také oceňuji Katčin plně profesionální, a přitom citlivý a otevřený přístup."

Daniela K. 

"Jsem dětská lékařka, matka 3 malých dětí, manželka. Skloubení těchto rolí není jednoduché. Měla jsem pocit, že nic nestíhám. Postupně jsem si díky Kačce a jejím cíleným otázkám naučila vnímat čas jako poklad. Vybírám si, co je důležité a užívám si to. Bude to znít jako klišé, ale Kačka mění životy..."

Karla P., dětská lékařka 

"Spolupráce s Katkou byla osvěžující částí mého osobního rozvoje. Její trefné otázky mne ukázaly nové pohledy na situace, které jsem řešila. Přišlo i několik uvědomění o mne samotné. Díky nim jsem změnila své vnitřní nastavení, tak aby bylo více podporující pro mne. A díky tomu jsem se v náročné chvíli dokázala rozhodnout správně. Katka je prima parťačka, která umí dobře nastavit zrcadlo, objevit slepá místa a pomůže vám zůstat na vaši cestě a dojít do cíle."

Petra K., leader