Mental Fitness

Pokud jste fyzicky v pořádku, můžete stoupat do strmých kopců bez fyzického stresu. Pokud jste duševně v pořádku, zvládnete i velké životní výzvy bez psychického stresu nebo jiných negativních emocí. Posilování pozitivní inteligence (PQ) a pozitivních mentálních svalů našeho mozku je cestou k větší výkonnosti, vyrovnanosti a životní spokojenosti. Získáváte větší vnitřní sílu, jistotu, odvahu a odhodlání pouštět se i do náročných výzev.


O co jde

Klíčem k duševní zdatnosti je oslabení tzv. vnitřních sabotérů (negativních myšlenkových vzorců a omezujících přesvědčení). Naši sabotéři generují veškerou "negativitu" tím, jak reagují na výzvy, které nám do života přicházejí. Negativní emoce - jako stres, úzkost, pochybnosti o sobě, frustrace, lítost, pocit hanby, viny či pocit neštěstí - a s nimi spojené myšlenky, vypovídají o tom, že náš život ovládají právě sabotéři. 

Celkem rozeznáváme 10 typů sabotérů - patří mezi ně "soudce" (judge), "vedoucí" (controller), "vyhýbač" (avoider), "oběť" (victim), "puntičkář" (stickler), "hyperúspěšný" (hyperachiever), "neuspokojitelný" (restless), "utěšitel" (pleaser), "hyperracionální" (hyperrational) a "hyperostražitý" (hypervigilant).

Oproti tomu je tu zdroj naší vnitřní moudrosti, který je potřeba posílit. Každý z nás má v sobě svého "mudrce". Mudrc žije v jiné oblasti našeho mozku a dokáže se s výzvami vypořádat tak, že aktivuje naši vnitřní sílu a moudrost. Cokoli se nám v životě děje, tak můžeme vnímat jako dar a příležitost. Můžeme změnit úhel pohledu. Mudrc přináší pozitivní emoce jako je zvídavost, empatie, kreativita, radost, klid a přesně mířená akce. Díky tomu dokážeme podávat lepší výkony a cítíme se v životě šťastnější a spokojenější.

Společně se zaměříme na nacházení cest a způsobů, jak:

 1. posilovat pozitivní svaly svého mozku

 2. poznat a oslabit své sabotéry

 3. posílit mudrce

Vytvoříte si nové návyky, kterými nahradíte stará omezující přesvědčení. Naučíte se, jak snadno toto vše aplikovat ve svém životě. Pocítíte úlevu a uvolnění. Váš život získá nový rozměr. Začít můžete tím, že zjistíte, jak jste na tom se svými sabotéry a kteří z nich vás nejvíce ovlivňují. 

Test sabotérů můžete absolvovat ZDARMA a zabere cca 20 min vašeho času.


3 základní svaly duševní zdatnosti:

1. Schopnost odhalovat sabotéry

Vaši sabotéři generují různé negativní emoce, včetně stresu, úzkosti, pochybností o sobě, hněvu, vyhýbání se, otálení, necitlivosti nebo nespokojenosti. Mentální zdatnost vyžaduje schopnost sabotéry a jejich myšlenky včas zachytit a zneškodnit, tzn. přeměnit je na pozitivní.

2. Schopnost sebeovládání

Nemáte plnou kontrolu nad svou myslí. Pokud byste měli, rozhodli byste se zcela umlčet sabotéry ve vaší hlavě. Rozhodli byste se nestresovat se tím, co nemůžete ovládat, zahnali byste pochybnosti o sobě, okamžitě se zotavili ze zklamání a trávili málo času hněvem, lítostí nebo vinou. Dobrou zprávou je, že svou mysl můžete trénovat pomocí opakovaných krátkých 10sekundových cvičení, tzv. PQ Reps. Naučíte se ovládat svůj mozek a své myšlenky místo toho, aby vás řídil mozek ovládaný sabotéry.

3. Mudrcův sval

Mudrc je tou částí nás samých, jež zvládá výzvy s jasnou a klidnou myslí a pozitivními emocemi. Stejně tak jako k malování jakéhokoli obrazu potřebujete 3 základní barvy, tak mudrc ke zvládnutí jakékoli životní výzvy potřebuje pouze 5 základních schopností. K těmto schopnostem patří Empatie, Objevování, Inovace, Navigace a Aktivace. Postupně se naučíte posilovat všech 5 těchto schopností a budete vědět, kdy kterou použít tak, abyste dosáhli co nejlepších výkonů. 

Mental fitness vs. tradiční trénink

Tradiční tréninky a rozvojová školení mají tendenci mít pouze krátkodobý dopad z několika důvodů:

 1. Zaměření spíše na vhledy než na svaly. Například pochopení, že frustrování není užitečné, automaticky nevede k tomu, že se nebudete cítit frustrovaní. Aby tomu tak bylo, vyžaduje to mentální svaly, které dokáží změnit aktivaci mozku.

 2. Léčba symptomů spíše než hledání příčin. Například výuka technik aktivního naslouchání pro zlepšení empatie bude mít jen dočasný dopad, pokud zároveň s tím není odhalen a zneškodněn i váš hluboce zakořeněný soudce.

 3. Pouze jeden operační systém. Jelikož každé školení, které navštěvujete, používá jiný rámec - např. 7 kroků zvládání konfliktů, 5 tajemství time managementu atd. - tyto systémy ve vaší mysli soutěží o pozornost a v důsledku toho jejich používání není dlouhodobě udržitelné. Oproti tomu koncept pozitivní inteligence přináší jednoduchý systém aplikovatelný na různé životní situace. 

Ať už se tedy potřebujete naučit zvládat konflikty, říkat "ne", spravovat svůj čas, lépe pracovat pod tlakem či cokoli jiného, můžete použít stále stejný systém:

 • Zachytíte sabotéry
 • Vydáte příkazy (10 sekundové PQ Reps)
 • Mobilizujete mudrce (Empatie, Objevování, Inovace, Navigace, Aktivace)

PQ program - co je součástí a jak to probíhá:

 • 1x týdně obdržíte video v AJ v rozsahu 1h (celkem 6 týdnů) - díky mobilní aplikaci lze video spustit kdykoli a kdekoli
 • 15min denně praktikování přes mobilní aplikaci - krátká cvičení a vizualizace na posílení pozitivních svalů vašeho mozku
 • 1x týdně možnost účastnit se skupinového online setkání (naživo v rozsahu 30min) - sdílení a podpora v rámci české skupiny

Pozitivní inteligence: Proč je PQ tak důležitá pro vaši kariéru i vztahy

Shirzad Chamine

Každý máme svůj vnitřní kritický hlas, který nemilosrdně hodnotí naše každodenní situace. Když řešíme nějaký konflikt, hlavou se nám honí myšlenky, které mají moc negativně ovlivnit naše následné jednání. Shirzad Chamine přichází s přelomovou teorií, jež odhaluje fungování těchto vnitřních hlasů, jejich původ a dopad na kvalitu našeho života.

Máte tendenci kriticky soudit druhé, unikat před problémy nebo se úzkostlivě starat jen o to, aby vás ostatní měli rádi? Pak váš život velmi pravděpodobně ovládají vaši sabotéři. Pozitivní inteligence vám odhalí, jak můžete tyto své vnitřní nepřátele porazit a zlepšit tak svůj pracovní i osobní život. Více o tom, jak na to se dočtete v této knize...